Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 14-05-2021 05:46:03 | Kwartalny | EBI | 6/2021

Zarząd spółki IDH DEVELOPMENT S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2021 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

IDH_Raport_za 1Q_2021_jednostkowy.pdf