Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 15-02-2021 07:20:35 | Kwartalny | EBI | 2/2021

Zarząd spółki IDH DEVELOPMENT S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozlowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

IDH_4Q_2020_Raport_okresowy_jednostkowy.pdf