Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej IDH Development SA IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 15-04-2021 09:33:02 | Bieżący | EBI | 3/2021

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 14 kwietnia 2021 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Tomasz Wykurz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 14 kwietnia 2021 r. Pan Tomasz Wykurz nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu