Korekta raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 22.06.2021r. - Uzupełnienie raportu 12/2019 z dnia 07.11.201 r. IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 20-09-2021 16:14:38 | Bieżący | ESPI | 36/2021

RB-W_ASO: Korekta raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 22.06.2021r. – Uzupełnienie raportu 12/2019 z dnia 07.11.201 r.

Data: 2021-09-20

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr362021
Data sporządzenia:2021-09-20
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 22.06.2021r. – Uzupełnienie raportu 12/2019 z dnia 07.11.201 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że:
1_ w dniu 28.03.2019 roku została zawarta pomiędzy Emitentem, a TANGERINE FUND Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie _”Zbywca”_ Warunkowa Umowa sprzedaży akcji _”Umowa warunkowa”_. Na podstawie Umowy warunkowej Spółka zobowiązała się do nabycia 1.300.000 akcji spółki Layopi S.A. _”Akcje”_ za kwotę 6.700.000 zł. _”Cena”_. Zapłata Ceny nastąpi po spełnieniu warunku jakim jest posiadanie przez Zbywcę Akcji. W przypadku braku posiadania przez Zbywcę Akcji do dnia 30.05.2020 roku, Umowa warunkowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu w dniu 01.06.2020 r.
2_ w dniu 07.11.2019 roku została zawarta pomiędzy Emitentem, a TANGERINE FUND Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie _”Zbywca”_ za pośrednictwem Domu Maklerskiego Millenium S.A. Umowa zlecenia nabycia akcji _”Umowa”_. Na podstawie Umowy Spółka nabyła 1.300.000 akcji spółki Layopi S.A. za kwotę 6.700.000 zł.
Pani Sylwia Leśniak-Paduch znaczący akcjonariusz spółki IDH Development S.A. była do dnia 31.08.2021 jedynym udziałowcem spółki Tangerine Fund Sp. z o.o.
Pan Konrad Paduch, przyrodni brat męża Pani Sylwii Leśniak-Paduch – znaczącego akcjonariusza spółki IDH Development S.A. z dniem 7.03.2019 roku przestał być prezesem zarządu spółki Layopi S.A. i został powołany do rady nadzorczej spółki Layopi S.A.i pełnił tę funkcję do dnia 29.11.2019 roku.
Na dzień publikacji niniejszego raportu Pani Sylwia Leśniak-Paduch – znaczący akcjonariusz spółki IDH Development S.A. nie jest udziałowcem spółki Tangerine Fund Sp. z o.o.
Na dzień publikacji niniejszego raportu całość kwoty została zapłacona.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy__miejscowość_
_ulica__numer_
_telefon__fax_
_e-mail__www_
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-20Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulKorekta raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 22.06.2021r. – Uzupełnienie raportu 12/2019 z dnia 07.11.201 r.
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2021-09-20
Rok biezacy2021
Numer36
adres wwwwww.idhsa.pl