Noty obciążeniowe z tytułu niewykonania umów w zakreślonym terminie IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 21-10-2021 09:35:51 | Bieżący | ESPI | 38/2021

RB-W_ASO: Noty obciążeniowe z tytułu niewykonania umów w zakreślonym terminie

Data: 2021-10-21

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr382021
Data sporządzenia:2021-10-21
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Noty obciążeniowe z tytułu niewykonania umów w zakreślonym terminie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 20.10.2021 roku do spółki wpłynęły od spółki Rubicone Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach noty obciążeniowe z tytułu niezachowania końcowego terminu, przypadającego na dzień 31.08.2021 r. realizacji następujących umów:
1_ Umowy z dnia 4 czerwca 2019 r. na dostawę i montaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do zakładu produkcyjnego, o zawarciu której Emitent informował RB ESPI 4/2019. Wysokość otrzymanej kary wynosi: 2.442.472,50 zł;
2_ Umowy z dnia 25 lipca 2019 r. na dostawę i montaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do zakładu produkcyjnego, o zawarciu której Emitent informował RB ESPI 6/2019. Wysokość otrzymanej kary wynosi: 3.973.368,01 zł;

Spółka wyjaśnia, że brak realizacji ww. umów spowodowane jest sytuacją epidemiczną na świecie, wywołaną Covid-19. Obowiązujące restrykcje spowodowały blokadę _przedłużające się procedury wizowe_ z przyjazdem specjalistów z Chin do rozruchu linii technologicznej, która stanowi kluczowy przedmiot ww. umów.

Jednocześnie spółka Rubicone Sp. z o.o. w przesłanych pismach zastrzegła sobie prawo do dalszego naliczania kar w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto z umów za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu końcowego.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Adama Branickiego15
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-21Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulNoty obciążeniowe z tytułu niewykonania umów w zakreślonym terminie
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2021-10-21
Rok biezacy2021
Numer38
adres wwwwww.idhsa.pl