Otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 29-10-2021 10:01:29 | Bieżący | ESPI | 39/2021

RB-W_ASO: Otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Data: 2021-10-29

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr392021
Data sporządzenia:2021-10-29
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 22 października 2021 roku Spółka zawarła umowę o pełnienie funkcji nadzorcy układu w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z doradcą restrukturyzacyjnym Maciejem Gerominem, posiadającym licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1091. Jako dzień układowy wskazuje się dzień 1 listopada 2021 roku. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, rozdział 6 _Dz. U. z dnia 23 czerwca 2020 r., poz. 1086_.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym _MSiG 211/2021, 6356_ w dniu 29.10.2021 r. pod pozycją 67953.

Spółka jednocześnie podaje, iż prowadzi już rozmowy z wierzycielami, które rokują na szybkie zakończenie postępowania.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Adama Branickiego15
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-29Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulOtwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2021-10-29
Rok biezacy2021
Numer39
adres wwwwww.idhsa.pl