Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 23-07-2021 12:54:42 | Bieżący | EBI | 11/2021

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 23 lipca 2021 Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1/7/2021 w sprawie dokooptowania Członka Rady Nadzorczej, w związku z ustąpieniem Pani Barbary Sissons z członkostwa w Radzie Nadzorczej w czasie trwania kadencji. Na mocy niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o §23 ust. 3 Statutu Spółki dokooptowała Pana Tomasza Chrabowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

Chrabowski Tomasz.pdf