Raporty Spółek ESPI/EBI Zbycie udziałów spółki BLUMFELD Sp. z o. o. IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 06-09-2021 14:54:11 | Bieżący | ESPI | 32/2021

RB-W_ASO: Zbycie udziałów spółki BLUMFELD Sp. z o. o.

Data: 2021-09-06

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr322021
Data sporządzenia:2021-09-06
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zbycie udziałów spółki BLUMFELD Sp. z o. o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 31.08.2021 roku została zawarta pomiędzy Emitentem a spółką MONDON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Nabywca”_ umowa sprzedaży udziałów, której przedmiotem jest zbycie przez Emitenta na rzecz Nabywcy 95 udziałów w spółce BLUMFELD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku _BLUMFELD_ za łączną cenę w wysokości 9.500,00 zł. Zapłata Ceny nastąpi przelewem do dnia 31 grudnia 2021 roku na konto bankowe Spółki.

W wyniku zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów spółki BLUMFELD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka nie jest już wspólnikiem BLUMFELD.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy__miejscowość_
_ulica__numer_
_telefon__fax_
_e-mail__www_
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-06Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulZbycie udziałów spółki BLUMFELD Sp. z o. o.
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2021-09-06
Rok biezacy2021
Numer32
adres wwwwww.idhsa.pl