Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej IDH Development S.A. IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 22-06-2021 12:10:18 | Bieżący | EBI | 9/2021

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 21 czerwca 2021 roku do Spółki wpłynęły rezygnacje Pani Barbary Sissons oraz Pani Katarzyny Mroczkowskiej z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu