Treść uchwał podjętych przez ZWZ IDH Development S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 30-06-2021 13:35:17 | Bieżący | EBI | 10/2021

Zarząd IDH Development S.A. („Spółka”, ”Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 30 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

IDH ZWZ 30.06.2021.pdf