Uzupełnienie raportu 11/2018 z dnia 28.12.2018 IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 22-06-2021 21:13:34 | Bieżący | ESPI | 20/2021

RB-W_ASO: Uzupełnienie raportu 11/2018 z dnia 28.12.2018

Data: 2021-06-22

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr202021
Data sporządzenia:2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu 11/2018 z dnia 28.12.2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka”, „Emitent” niniejszym informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 roku zawarł z Layopi SA Porozumienie datio in solutum _”Porozumienie_. Na mocy Porozumienia Emitent przeniósł na Layopi SA wymagalną i bezsporną wierzytelność w stosunku do spółki Slayne Sp. z o.o. o wartości 20.007.327 zł _”Wierzytelność_. Spółka nabyła Wierzytelność w dniu 21.12.2018 roku za kwotę 1.172.819,55 z, od spółki Rubicone Sp. z o.o. której przedmiotem było zapłata przez Rubicone Sp. z o.o. wymaganych należności w stosunku do IDH DEVELOPMENT S.A.
Layopi SA przysługiwała wierzytelność z tytułu objęcia przez Spółkę 200 obligacji wyemitowanych przez Layopi SA. W wyniku przeniesienia przez Emitenta Wierzytelności na rzecz Layopi SA wykonane zostało zobowiązanie Emitenta wobec Layopi SA kwoty 2.000.000 zł.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Adama Branickiego15
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-22Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulUzupełnienie raportu 11/2018 z dnia 28.12.2018
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2021-06-22
Rok biezacy2021
Numer20
adres wwwwww.idhsa.pl