Uzupełnienie raportu 15/2019 z dnia 28.12.2019 r. oraz raportu 1/2020 z dnia 20.04.2020 r. IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) |22-06-2021 21:26:24 | Bieżący | ESPI | 25/2021

RB-W_ASO: Uzupełnienie raportu 15/2019 z dnia 28.12.2019 r. oraz raportu 1/2020 z dnia 20.04.2020 r.

Data: 2021-06-22

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr252021
Data sporządzenia:2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu 15/2019 z dnia 28.12.2019 r. oraz raportu 1/2020 z dnia 20.04.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. „Spółka”, „Emitent”, informuje, że:
1_ w dniu 27.12.2019 roku została zawarta pomiędzy Emitentem, a Tangerine Fund Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie „Zbywca” umowa zakupu wierzytelności „Umowa”, przedmiotem której jest zakup wierzytelności wynikającej z indosu weksla. Wartość umowy wynosi 9.100.000,00 zł i zostanie zapłacona do dnia 31 grudnia 2020 roku
2_ oraz w dniu 20.04.2020 roku została zawarta pomiędzy Emitentem, a Tangerine Fund Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie „Zbywca” umowa zakupu wierzytelności „Umowa”, przedmiotem której jest zakup wierzytelności wynikającej z indosu weksla. Wartość umowy wynosi 15.500.000,00 zł i zostanie zapłacona do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Emitent informuje, iż na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent zapłacił na rzecz Zbywcy łącznie kwotę 18.855.000,00 zł wynikającą z raportów ESPI 15/2019 z 28 grudnia 2019 r i ESPI 1/2020 z 20 kwietnia 2020 r.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Adama Branickiego15
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-22Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulUzupełnienie raportu 15/2019 z dnia 28.12.2019 r. oraz raportu 1/2020 z dnia 20.04.2020 r.
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2021-06-22
Rok biezacy2021
Numer25
adres wwwwww.idhsa.pl