Wybór oferty konsorcjum z uczestnictwem IDH Development SA w postępowaniu prowadzonym przez spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 22-07-2021 12:43:19 | Bieżący | ESPI | 29/2021

RB-W_ASO: Wybór oferty konsorcjum z uczestnictwem IDH Development SA w postępowaniu prowadzonym przez spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Data: 2021-07-22

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr292021
Data sporządzenia:2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Wybór oferty konsorcjum z uczestnictwem IDH Development SA w postępowaniu prowadzonym przez spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 22.07.2021 roku do Spółki wpłynęła informacja, iż w dniu 16.07.2021 roku została wybrana oferta, złożona wspólnie przez Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: MINUTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach – Lider, Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych „BPW” Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu – Uczestnik oraz Emitenta – Uczestnik _”Wykonawca”_. Oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. na roboty górnicze związane z przywróceniem funkcjonalności i bezpiecznego użytkowania chodników wodnych i osadników. Wartość oferty wynosi 2.724.999,91 zł brutto. Wykonawca jest zobowiązany przesłać podpisaną umowę Zamawiającemu do dnia 23.07.2021r.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Adama Branickiego15
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-22Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulWybór oferty konsorcjum z uczestnictwem IDH Development SA w postępowaniu prowadzonym przez spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2021-07-22
Rok biezacy2021
Numer29
adres wwwwww.idhsa.pl