Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ IDH Development SA w dniu 30 czerwca 2021 roku. IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 30-06-2021 13:38:34 | Bieżący | ESPI | 28/2021

RB-W_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ IDH Development SA w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Data: 2021-06-30

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr282021
Data sporządzenia:2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ IDH Development SA w dniu 30 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 10.613.725
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 12.201.000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 86,99%

Sylwia Agnieszka Leśniak – Paduch:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 10.604.225, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 99,91% oraz w ogólnej liczbie głosów – 86,91%.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Adama Branickiego15
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-30Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ IDH Development SA w dniu 30 czerwca 2021 roku.
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2021-06-30
Rok biezacy2021
Numer28
adres wwwwww.idhsa.pl