Zawarcie umowy pożyczki IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 09-09-2021 13:00:56 | Bieżący | ESPI | 34/2021

RB-W_ASO: Zawarcie umowy pożyczki

Data: 2021-09-09

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr342021
Data sporządzenia:2021-09-09
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 08.09.2021 roku została zawarta pomiędzy Emitentem _”Pożyczkodawca”_, a spółką zależną od Emitenta – LED LEASE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”LED”, „Pożyczkobiorca”_ Umowa pożyczki _”Umowa”_. Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 5.070.000,00 zł _”Pożyczka”_. Spłata Pożyczki nastąpi w 24 równych miesięcznych ratach począwszy od 12-go miesiąca po zakończeniu inwestycji w Ełku w ramach projektu „Budowa zakładu produkcyjnego innowacyjnych, energooszczędnych lamp LED przeznaczonych do uprawy roślin pod osłonami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie „Badania na rynek” _”Projekt”_, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2025 r. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 5% w skali roku.

Spółka LED posiada zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości _”PARP”_ umowę o dofinansowaniu realizacji Projektu. Łączna wartość Projektu wynosi 30.841.031,00 zł, w tym dofinansowanie z PARP w kwocie 18.997.210,05 zł.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy__miejscowość_
_ulica__numer_
_telefon__fax_
_e-mail__www_
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-09Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulZawarcie umowy pożyczki
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2021-09-09
Rok biezacy2021
Numer34
adres wwwwww.idhsa.pl