Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLICI0000010) | 12-01-2022 10:14:56 | Bieżący | EBI | 1/2022

Zarząd spółki IDH Development Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku – 14 lutego 2022 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 16 maja 2022 roku
– Jednostkowy raport roczny za 2021 rok – 31 maja 2022 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 16 sierpnia 2022 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 14 listopada 2022 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu