Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLICI0000010) | 30-06-2022 09:00:33 | Bieżący | EBI | 7/2022

Zarząd IDH Development S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 29 lipca 2022 roku.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

IDH_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_29_07_2022.pdf

IDH_Projekty_Uchwał_ZWZA_29_07_2022.pdf