Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia IDH Development S.A. w restrukturyzacji IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLICI0000010) | 21-06-2022 12:47:45 | Bieżący | EBI | 5/2022

Zarząd spółki IDH Development S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 20 czerwca 2022 roku uchwały nr 591/2022 w sprawie upomnienia Emitenta.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił o nałożeniu kary upomnienia z uwagi na niedochowanie przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2021, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu