Raport kwartalny za I kwartał 2022 IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLICI0000010) | 16-05-2022 11:56:44 | Kwartalny | EBI | 3/2022

Zarząd spółki IDH DEVELOPMENT S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2022 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport_okresowy_jednostkowy_za 1Q_2022_IDH_tabele.pdf