Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLICI0000010) | 15-11-2021 11:26:05 | Kwartalny | EBI | 18/2021

Zarząd spółki IDH DEVELOPMENT S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2021 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport_okresowy_jednostkowy_za 3Q_2021_IDH_tabele.pdf