Raport kwartalny za IV kwartał 2021 IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLICI0000010) | 14-02-2022 08:15:15 | Kwartalny | EBI | 2/2022

Zarząd spółki IDH DEVELOPMENT S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2021 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport_okresowy_jednostkowy_za 4Q_2021_IDH_tabele.pdf