Wynik głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym IDH Development SA IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 07-02-2022 10:22:03 | Bieżący | ESPI | 2/2022

RB-W_ASO: Wynik głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym IDH Development SA

Data: 2022-02-07

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22022
Data sporządzenia:2022-02-07
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Wynik głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym IDH Development SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”, „Dłużnik”_ informuje, że w dniu 4 lutego 2022 roku odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem. Nadzorca sądowy Maciej Geromin _”Nadzorca”_ przeprowadził Zgromadzenie Wierzycieli za pośrednictwem aplikacji ZOOM z transmisją dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym. Na Zgromadzeniu wierzycieli było 50 wierzycieli uprawnionych do głosowania _50 z 94 uprawnionych do głosowania wierzycieli_. Udział w Zgromadzaniu Wierzycieli wzięło 50 spośród 94 uprawnionych do głosowania wierzycieli, z czego 48 oddanych głosów było ważnych. Głosowano nad dwoma kategoriami propozycji układowych:
PROPOZYCJE UKŁADOWE NR 1
Obejmuje wierzytelności publicznoprawne oraz z tytułu zobowiązań handlowych oraz wierzytelności z tytułu usług związanych z działalnością dłużnika – bez podziału wierzycieli na kategorie.
PROPOZYCJE UKŁADOWE NR 2
Obejmuje wierzytelności publicznoprawne oraz z tytułu zobowiązań handlowych oraz wierzytelności z tytułu usług związanych z działalnością dłużnika – podział wierzycieli na dwie kategorie i kryterium zróżnicowania propozycji. Propozycje układowe dla „Kategorii I” formułowane są względem wierzytelności objętych układem z mocy prawa Kryterium wyodrębnienia stanowi wysokość wierzytelności – „Kategoria I” obejmuje wierzycieli, których wierzytelności w kwocie głównej _bez odsetek, innych należności ubocznych lub kosztów_ są nie wyższe niż 10.000 zł. Propozycje układowe dla „Kategorii II” formułowane są względem wierzytelności objętych układem z mocy prawa oraz tych, w odniesieniu do których mogą wyrazić zgodę na objęcie układem wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo. Kryterium wyodrębnienia stanowi wysokość wierzytelności – „Kategoria II” obejmuje wierzycieli, których wierzytelności w kwocie głównej _bez odsetek, innych należności ubocznych lub kosztów_ są wyższe niż 10.000 zł.

Nadzorca, z uwagi na spełnienie się przesłanek określonych w art. 119 ust. 3 p.r., działając na podstawie art. 19 ust. 5 w zw. z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 _”Tarcza 4.0.”_, stwierdził, iż na zgromadzeniu wierzycieli przyjęto PROPOZYCJE UKŁADOWE NR 2 – Wierzyciele mający więcej niż dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom głosowali za przyjęciem układu _85,26%_ oraz, że układ został przyjęty w jednej z grup wierzycieli.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Adama Branickiego15
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-02-07Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulWynik głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym IDH Development SA
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2022-02-07
Rok biezacy2022
Numer2
adres wwwwww.idhsa.pl