Zawarcie Aneksu do Umowy sprzedaży wierzytelności IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 10-03-2022 10:37:51 | Bieżący | ESPI | 6/2022

RB-W_ASO: Zawarcie Aneksu do Umowy sprzedaży wierzytelności

Data: 2022-03-10

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr62022
Data sporządzenia:2022-03-10
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie Aneksu do Umowy sprzedaży wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”, „Sprzedający”_ informuje, że w dniu 10 marca 2022 r. został zawarty pomiędzy Emitentem a spółką VATERINGEN S.R.O. z siedzibą w Czechach _”Kupujący_ Aneks do Umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 05.11.2019 roku.
Główne postanowienia Aneksu to:
1_ Zmniejszenie kwoty zakupu wierzytelności z kwoty 18.368.538,66 zł do kwoty 17.000.000,00 zł
2_ Kwota 17.000.000,00 zł zostanie zapłacona przez Kupującego do dnia 31 maja 2022 r. zamiast do dnia 31 grudnia 2025 r.
3_Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Emitenta

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy__miejscowość_
_ulica__numer_
_telefon__fax_
_e-mail__www_
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-03-10Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulZawarcie Aneksu do Umowy sprzedaży wierzytelności
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2022-03-10
Rok biezacy2022
Numer6
adres wwwwww.idhsa.pl