Korekta raportu okresowego nr 2/2022 z dnia 14.02.2022 r. - Raport kwartalny IDH Development SA za IV kwartał 2021 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLICI0000010) | 10-08-2022 10:12:53 | Kwartalny | EBI | 9/2022

Korekta raportu okresowego nr 2/2022 z dnia 14.02.2022 r. – Raport kwartalny IDH Development SA za IV kwartał 2021 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLICI0000010)

10-08-2022 10:12:53 | Kwartalny | EBI | 9/2022

Zarząd spółki IDH Development S.A. w restrukturyzacji („Spółka, Emitent”) przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2021 roku, uzupełniony o informacje w zakresie prezentacji danych finansowych – kompatybilnych z danymi finansowymi zaprezentowanymi w raporcie rocznym za 2021 rok (EBI 6/2022 z dn. 28.06.2022 r.)

Zważywszy na powyższe, Emitent przedstawia poprawioną wersję Raportu. W pozostałym zakresie Raport nie ulega zmianie.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

KOREKTA_Raport_okresowy_jednostkowy_za 4Q_2021_IDH_tabele.pdf