Treść uchwał podjętych przez ZWZ IDH Development S.A. w dniu 29 lipca 2022 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLICI0000010) | 29-07-2022 15:34:42 | Bieżący | EBI | 8/2022

Zarząd IDH Development S.A. („Spółka”, ”Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 29 lipca 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

20220729_IDH_ZWZA_Protokół.pdf