Zawarcie aneksu do umowy na zakup linii technologicznej IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 04-08-2022 09:16:48 | Bieżący | ESPI | 10/2022

RB-W_ASO: Zawarcie aneksu do umowy na zakup linii technologicznej

Data: 2022-08-04

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr102022
Data sporządzenia:2022-08-04
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy na zakup linii technologicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, „Emitent”_ informuje o zawarciu w dniu 03.08.2022 r. Aneksu do umowy na zakup linii technologicznej od spółki KAUTEC SOLUTIONS S.L. z siedzibą w Hiszpanii, o zawarciu której Spółka informowała w dniu 26 marca 2021 r. w drodze raportu bieżącego nr 13/2021. Na mocy Aneksu Strony dokonały zmiany modelu linii na egzemplarz o większej wydajności oraz wydłużyły termin realizacji Umowy do dnia 31.01.2024 roku.

Emitent zakłada, że wydajność większego modelu _prasy_ przyniesie obrót na poziomie 40 mln EUR rocznie.

Warunkiem wejścia w życie Aneksu jest wydłużenie terminu spłaty pozyskanego na ten cel finansowania w banku Caixa Bank z siedzibą w Hiszpanii, o czym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI 14/2021 w dniu 07.04.2021 r.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Adama Branickiego15
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-08-04Marcin KozłowskiIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulZawarcie aneksu do umowy na zakup linii technologicznej
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2022-08-04
Rok biezacy2022
Numer10
adres wwwwww.idhsa.pl