Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLICI0000010) | 14-02-2023 20:50:17 | Bieżący | EBI | 3/2023

Zarząd IDH DEVELOPMENT S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 lutego 2023 r., Rada Nadzorcza Spółki uchwała nr 01/02/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku, oddelegowała na okres trzech miesięcy Pana Michała Supkowskiego, członka Rady Nadzorczej Emitenta, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące Pana Michała Supkowskiego, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Michał Supkowski – Członek Rady Nadzorczej delegowany do Zarządu Spółki w funkcji Prezesa Zarządu


Załączniki:

Michał Supkowski.pdf