Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLICI0000010) | 11-01-2023 11:11:27 | Bieżący | EBI | 1/2023

Zarząd spółki IDH Development Spółka Akcyjna w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku – 14 lutego 2023 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 15 maja 2023 roku
– Jednostkowy raport roczny za 2022 rok – 31 maja 2023 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – 14 sierpnia 2023 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 14 listopada 2023 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu