Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 03-07-2023 11:02:22 | Bieżący | EBI | 13/2023

Zarząd IDH Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 31 lipca 2023 roku.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Dariusz Leśniak-Paduch – Prezes Zarządu


Załączniki:

IDH_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_31_07_2023.pdf

IDH_Projekty_Uchwał_ZWZA_31_07_2023.pdf