Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej IDH Development SA w restrukturyzacji IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLICI0000010) | 15-02-2023 14:17:28 | Bieżący | EBI | 4/2023

Zarząd spółki IDH Development S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 14 lutego 2023 Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 02/02/2023 w sprawie dokooptowania Członka Rady Nadzorczej – Pani Sylwii Chrabałowskiej do składu Rady Nadzorczej, w związku z oddelegowaniem Członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Supkowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Michał Supkowski – Członek Rady Nadzorczej delegowany do Zarządu Spółki w funkcji Prezesa Zarządu


Załączniki:

Sylwia Chrabałowska Członek RN.pdf