Raport kwartalny za III kwartał 2022 IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLICI0000010) | 14-11-2022 09:33:02 | Kwartalny | EBI | 12/2022

Zarząd spółki IDH DEVELOPMENT S.A. w restrukturyzacji przekazuje w załączonym pliku PDF raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2022 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport_okresowy_jednostkowy_za 3Q_2022_IDH_tabele.pdf