Raport okresowy za IV Q 2022 roku Development SA w restrukturyzacji IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLICI0000010) | 14-02-2023 13:25:26 | Kwartalny | EBI | 2/2023

Prokurent (w związku z opublikowanym RB ESPI 1/2023) spółki IDH Development S.A. w restrukturyzacji („Spółka, Emitent”) przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Dariusz Kocemba – Prokura Samoistna


Załączniki:

Raport_okresowy_jednostkowy_za 4Q_2022_IDH_tabele.pdf