Uchylenie uchwały w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej do Zarządu oraz powołanie Prezesa Zarządu IDH Development SA IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 21-03-2023 12:01:16 | Bieżący | EBI | 5/2023

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 20 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące uchwały:
1) Uchwałę nr 1/3/2023 w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 01/02/2023 z dnia 14.02.2023 w sprawie delegowania Pana Michała Supkowskiego – Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki
oraz
2) Uchwałę nr 2/3/2023 w sprawie powołania Pana Dariusza Leśniak – Paduch do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Dariusz Leśniak-Paduch – Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys Dariusz Leśniak-Paduch.pdf