Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej IDH Development SA IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 21-03-2023 14:27:26 | Bieżący | EBI | 6/2023

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 21 marca 2023 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Andrzeja Włodarskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 21 marca 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Dariusz Leśniak-Paduch – Prezes Zarządu