Upomnienie spółki IDH Development SA przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych SA IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 27-06-2023 16:11:09 | Bieżący | EBI | 10/2023

Zarząd spółki IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 645/2023 w sprawie upomnienia Spółki w związku z niedochowaniem trybu i warunków publikacji raportu rocznego za 2022 rok, obowiązujących na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

  • Dariusz Leśniak-Paduch – Prezes Zarządu