Zawarcie umowy nabycia udziałów Rubicone Sp. z o.o. IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 09-05-2023 11:36:07 | Bieżący | ESPI | 5/2023

RB-W_ASO: Zawarcie umowy nabycia udziałów Rubicone Sp. z o.o.

Data: 2023-05-09

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr52023
Data sporządzenia:2023-05-09
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie umowy nabycia udziałów Rubicone Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 08.05.2023 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Umowy nabycia udziałów z dnia 31 marca 2023 roku _”Umowa”_. Na mocy Umowy Emitent nabył od pana Dariusza Leśniak – Paduch 15.082 udziałów spółki Rubicone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za cenę 7.541.000 zł. Zapłata za nabyte udziały nastąpi do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Spółka przed zakupem posiadała 5.196 udziałów Rubicone Sp. z o.o., co stanowiło 13,10% w kapitale zakładowym. W wyniku zawarcia Umowy posiada 20.278 udziałów, co stanowi 51,12% w kapitale zakładowym Rubicone Sp. z o.o.

Z uwagi na fakt, iż Umowa została zawarta pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu, Spółka była reprezentowana przez Członków Rady Nadzorczej.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Adama Branickiego15
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
biuro@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-09Dariusz Leśniak-PaduchPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulZawarcie umowy nabycia udziałów Rubicone Sp. z o.o.
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailbiuro@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2023-05-09
Rok biezacy2023
Numer5
adres wwwwww.idhsa.pl