Niedochowanie terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2023 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 15-08-2023 22:17:46 | Bieżący | EBI | 15/2023

Zarząd spółki IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. niniejszym informuje, że termin publikacji raportu okresowego za II kwartał 2023 roku ustalony na 14 sierpnia 2023r. nie został przez Spółkę dochowany z powodu trudności organizacyjnych biura rachunkowego, sporządzającego dane finansowe Spółki, które przełożyły się na wydłużenie czasu przygotowania raportu kwartalnego.
Raport okresowy za II kwartał 2023 roku zostanie opublikowany niezwłocznie po otrzymaniu danych finansowych od obsługującego Spółkę biura rachunkowego.
Jednocześnie, Emitent informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2023 roku nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

  • Dariusz Leśniak-Paduch – Prezes Zarządu