Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 roku spółki IDH DEVELOPMENT SA IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 28-08-2023 19:04:39 | Kwartalny | EBI | 16/2023

Zarząd spółki IDH DEVELOPMENT S.A. („Spółka, Emitent”) w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za II kwartał 2023 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Dariusz Leśniak-Paduch – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport_okresowy_jednostkowy_za 2Q_2023_IDH_tabele.pdf