Treść uchwał podjętych przez ZWZ IDH Development S.A. w dniu 31 lipca 2023 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 01-08-2023 12:44:25 | Bieżący | EBI | 14/2023

Zarząd IDH Development S.A. („Spółka”, ”Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 31 lipca 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Dariusz Leśniak-Paduch – Prezes Zarządu


Załączniki:

2023-07-31_ZWZA_IDH_DEVELOPMENT.pdf