Zmiana adresu siedziby IDH Development SA IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 26-09-2023 10:15:30 | Bieżący | EBI | 17/2023

Zarząd spółki IDH Development Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o podjęciu w dniu 26 września 2023 roku przez Zarząd Emitenta uchwały o zmianie adresu siedziby Spółki od dnia 2 października 2023 roku.

Zgodnie z treścią ww. uchwały Zarządu, z dniem 02.10.2023 roku, zmianie ulega adres siedziby Spółki z dotychczasowego, tj. ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa na nowy następujący adres:
ul. Herbu Janina 5 lok. U03 (1 piętro)
02-972 Warszawa

Na dzień publikacji niniejszego raportu przedmiotowa zmiana adresu siedziby nie została jeszcze ujawniona w KRS.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Dariusz Leśniak-Paduch – Prezes Zarządu