Otrzymanie wniosku Zarządu spółki Polski Fundusz Rozwoju SA o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH SA IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 26-10-2023 09:53:06 | Bieżący | ESPI | 15/2023

RB-W_ASO: Otrzymanie wniosku Zarządu spółki Polski Fundusz Rozwoju SA o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH SA

Data: 2023-10-26

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr152023
Data sporządzenia:2023-10-26
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Otrzymanie wniosku Zarządu spółki Polski Fundusz Rozwoju SA o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 25.10.2023 roku wpłynął do Spółki wniosek zarządu spółki Polski Fundusz Rozwoju SA z siedzibą w Warszawie _”Akcjonariusz”_ o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w trybie art. 399 §1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

W związku z otrzymanym Żądaniem, Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż Akcjonariusz, występując z wnioskiem do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie wyczerpuje przesłanek wskazanych w art. 400 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, tj. nie reprezentuje co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, co skutkuje pozostawieniem przez Zarząd Spółki wniosku Akcjonariusza bez rozpoznania.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Herbu Janina5 lok. U03
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-10-26Dariusz Leśniak-PaduchPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulOtrzymanie wniosku Zarządu spółki Polski Fundusz Rozwoju SA o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH SA
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaHerbu Janina
Nr5 lok. U03
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2023-10-26
Rok biezacy2023
Numer15
adres wwwwww.idhsa.pl