Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 15-01-2024 11:08:20 | Bieżący | EBI | 1/2024

15-01-2024 11:08:20 | Bieżący | EBI | 1/2024

Zarząd spółki IDH Development Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku – 14 lutego 2024 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 15 maja 2024 roku
– Jednostkowy raport roczny za 2023 rok – 31 maja 2024 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – 14 sierpnia 2024 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 14 listopada 2024 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Dariusz Leśniak-Paduch – Prezes Zarządu